Geschiedenis

Geschiedenis van de Watersportvereniging “OUDEWATER” 

Op 30 oktober 1979 verscheen er in De IJsselbode een advertentie. Het doel van deze was bootbezitters, inwoners van Oudewater e.o.,  uit te nodigen voor een “vergadering ter oprichting van een Watersportvereniging te Oudewater”.

De vergadering  vond plaats in de kantine van Wasserij De Wit aan de Noord-IJsselkade te Oudewater op 21 november 1979. De vergadering was druk bezocht; 32 aanwezigen werden  meteen lid en zij betaalden behalve 10 gulden inleg, ook 50 gulden contributie voor het jaar 1980! Hiermede was de Watersportvereniging “Oudewater” opgericht.

Eén van de initiatiefnemers voor oprichting van de vereniging is de heer Cor Hoogendoorn en na vele jaren penningmeester te zijn is hij nu dan ook Ere-lid. Daarnaast verzorgde hij vele jaren de traditionele bingo na afloop van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Maar behalve de heer Hoogendoorn zijn er nog een aantal mensen lid vanaf de oprichting  en soms ook nog bestuurslid, hetgeen dus wel iets zegt over de sfeer en de goede contacten in de vereniging. Deze zijn:  Greet van Dam-Verkleij, (Schipper Jan op “de Timmerman”);

Sjef Brunt, (vele jaren secretaris en later voorzitter, hetgeen leidde tot Ere-voorzitter bij zijn terugtreden in 2011),  Gert van Schaik, Jacques Voorbach (samen met Sjef de eerste kascontrolecommissie en sinds 1995 de penningmeester).

De Watersportvereniging Oudewater werd opgericht met o.a. als doelstelling: een eigen jachthaven. Nu in 2012 is dat nog steeds onze grootste wens, er zijn weer acties.

Net zoals in 1979 liggen de boten van de huidige leden ook nu verspreid in de wijde omgeving van Oudewater. Hoe mooi zou het zijn als we als vereniging een “eigen” jachthaven annex passantenhaven zouden hebben.

Maar behalve het werken aan de realisatie van een eigen jachthaven, is de Vereniging ook altijd op andere manieren actief geweest. In de beginjaren waren de “zomerse” activiteiten vooral op Vinkeveen nabij  jachthaven “Wilgenoord”. Daar werden surflessen gegeven, de toen opkomende rage;  roei- , zeil- en surfwedstrijdjes gehouden.  Ook was daar het startpunt van de toen reeds ontstane traditionele vaar-puzzeltocht en het jaardiner.

Iets anders: Wist u dat de bootbezitters van onze vereniging toen jaarlijks een boottocht organiseerden voor gehandicapten en bejaarden uit Oudewater en omgeving?

Nu worden er voor de leden nog steeds activiteiten georganiseerd: Voorjaars-dagexcursie, een meerdaagse Einde-seizoentocht en zoals nu sinds 2009 het inmiddels beroemde “Happy Hour” aan het einde van een kalenderjaar.

Al met al probeert de Vereniging op zo veel mogelijk manieren actief bezig te zijn voor haar leden: Zondagbediening Sluis naar de Linschoten en hernieuwde aanpak om te komen tot een jacht- annex passantenhaven in onze stad. Het ledenaantal is de laatste jaren sterk toegenomen, veel “sloepenschippers” meldden zich aan. Om lid te zijn van onze Vereniging hoeft u echt niet zelf in het bezit van een boot te zijn.