Watersportvereniging Oudewater heeft momenteel 48 leden die allen woonachtig zijn in en rond Oudewater. De WVO stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden alsmede het beoefenen en bevorderen van de watersport in het algemeen. Dit doet zij door middel van het :

  1. beleggen van vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen en lezingen.
  2. organiseren van wedstrijden en tochten.
  3. aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodatie.
  4. samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel nastreven.

In het voorjaar van 2011 werd een lijst van aandachtspunten opgesteld :

Speerpunt 1 was de openstelling van sluis “De Kolk” op zondagen, de dag waarop de meeste botenbezitters er op uit trekken. Inmiddels is deze wens vervuld. De afgelopen jaren werden de weekend bedieningen met behulp van HDSR en later de vrijwillige “Schutters” van TIP  verzorgd en onlangs werden door de HDSR werkzaamheden gestart om de sluis te mechaniseren. Ook in de toekomst zal de sluis dus 7 dagen per week te gebruiken zijn.

Speerpunt 2 was het verkrijgen van vrijstelling van bruggeld betaling bij de Hoenkoopse Brug. Ook dit speerpunt is gerealiseerd. Sinds 2012 is de Bruggeld Watersportvereniging Oudewater van kracht, waardoor leden van de WVO tegen een gereduceerd tarief de brug kunnen passeren..

Speerpunt 3 is het aanleggen van een verenigings – annex passantenhaven. Een haalbaarheids-onderzoek werd uitgevoerd door het bureau RPS-BCC uit Delft. Sinds die tijd is een werkgroep van het bestuur van de WVO in gesprek met alle betrokken partijen, maar realisering van het einddoel is nog niet in zicht.